Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Restsituation Ventoline lösning för nebulisator 5 mg/mL
A

Ventoline 5 mg/mL (vnr 059378) är restnoterat tom 2019-10-21.

Ersättningsalternativ:

Vid användning av Ailos: Använd Airomir 1 och 2 mg/mL (endosbehållare á 2,5 mL) utan att späda med NacL 9 mg/mL.

Vid användning av Maxim: Använd Ventolin 2 mg/mL och inhalera en längre tid, under 2,5 min för barn under 30 kg (tätslutande mask eller munstycke). För barn över 30 kg behövs läkemedlet inhaleras 5 min. För barn som flödar behövs dessa tider dubbleras.

Licens:
vnr 828458 Sultanol Sol F Neb F IN 5 mg/ml 5x20 ml, 3 dagars ledtid.

read more

Använd gärna namnet på den substans eller produkt du vill diskutera i ämnesraden!

Aprepitant
P

Det finns aprepitant produter som har styrka angivet som 125 + 80 mg och syftar då på en tablett med 125 mg och två tabletter med 80 mg. Dessa kan i dagsläget inte hanteras i rimlighetskontrollen.

Exempel: https://silonline.silinfo.se/#/product_details?tab=detailed_product_information&nplId=20170630000047&back_url=aHR0cHM6Ly9zaWxvbmxpbmUuc2lsaW5mby5zZS8jL3NlYXJjaD9xPTIwMTcwNjMwMDAwMDQ3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDM0IE9SIDIwMTcwNjMwMDAwMDIzIE9SIDIwMTcwNjI5MDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDQx

read more