Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Restsituation Addex-Kalium
A

Status: Tillfälligt restad, beräknas vara tillbaka v15 2020
Ersättningsalternativ: Företaget har tidigare fått beviljad dispens för finländsk frp. Denna frp finns inte längre i lager hos ApoEx.
I första hand rekommenderas att Addex-kalium lånas från annan avdelning alternativt överväg behandling med Addens-kaliumklorid 2 mmol/mL.
Licensläkemedel Kalium-L-Malat 17,21% Inf 5x20 ml finns tillgänglig. Pga annorlunda salt och styrka inväntas återkoppling från barnanestesiolog innan detta läkemedel rekommenderas av barn.

read more

Använd gärna namnet på den substans eller produkt du vill diskutera i ämnesraden!

Aprepitant
P

Det finns aprepitant produter som har styrka angivet som 125 + 80 mg och syftar då på en tablett med 125 mg och två tabletter med 80 mg. Dessa kan i dagsläget inte hanteras i rimlighetskontrollen.

Exempel: https://silonline.silinfo.se/#/product_details?tab=detailed_product_information&nplId=20170630000047&back_url=aHR0cHM6Ly9zaWxvbmxpbmUuc2lsaW5mby5zZS8jL3NlYXJjaD9xPTIwMTcwNjMwMDAwMDQ3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDM0IE9SIDIwMTcwNjMwMDAwMDIzIE9SIDIwMTcwNjI5MDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDQx

read more