Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Restsituation: Prometazin (Lergigan)
A

Prometazin (Lergigan Mite) tabletter 5 mg och oral lösning 1 mg/mL
Status: Tabletterna finns tillgänglig i 100-förpackning. Oral lösning beräknas vara tillbaka 2020-12-02
Ersättningsalternativ: Licensalternativ för oral lösning finns att söka för den som har behov. Hör av er om ni har några frågor.

read more

Använd gärna namnet på den substans eller produkt du vill diskutera i ämnesraden!

Palonosetron
P

250 mg är registrerad styrkeangivelse för de produkter som finns på marknaden men innehåller 5 ml om 50 mg/ml. Produkten borde vara registrerad som dess koncentration 50 mg/ml för att underlätta dosering i barnpopulationen. Troligtvis saknas produktens koncentration då den initialt inte hade barnindikation. Nu när det finns barnindikation och dosering angivet i ug/kg i SPC borde det ställas krav på att koncentrationen inkluderas.

read more