Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Restsituation Noxafil (prosakonazol) oral lösning och tablett
A

Noxafil oral lösning beräknas vara tillbaka 2020-01-16
Noxafil tablett beräknas vara tillbaka 2019-12-20.

Hur har ni andra hanterat detta?
Hittills har vi klarat oss på vårt lager. Inväntar återkoppling från barnonkologen hur detta hanterats på avdelning.

read more

Använd gärna namnet på den substans eller produkt du vill diskutera i ämnesraden!

Aprepitant
P

Det finns aprepitant produter som har styrka angivet som 125 + 80 mg och syftar då på en tablett med 125 mg och två tabletter med 80 mg. Dessa kan i dagsläget inte hanteras i rimlighetskontrollen.

Exempel: https://silonline.silinfo.se/#/product_details?tab=detailed_product_information&nplId=20170630000047&back_url=aHR0cHM6Ly9zaWxvbmxpbmUuc2lsaW5mby5zZS8jL3NlYXJjaD9xPTIwMTcwNjMwMDAwMDQ3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDM0IE9SIDIwMTcwNjMwMDAwMDIzIE9SIDIwMTcwNjI5MDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDQx

read more