Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Tillfällig indragning Ranitidin perorala läkemedel
A

Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), en förorening och sannolikt ett cancerframkallande ämne.

Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det finns andra alternativ. Ranitidin bör endast användas i undantagsfall och då som korttidsbehandling. Ersättningsalternativ:

Ranitidin injektionslösning finns fortfarande tillgänglig. Produkten kan ges oralt men bör späds innan administrering. Då detta läkemedel förvaras i glasampull är det ett mindre lämpligt alternativ för receptförskrivning. APL har meddelat att de troligtvis kan tillverka famotidin-kapslar med valfri styrka (från preparatet Pepcid). Kapslarna kan öppnas och innehållet i kapslarna kan slammas upp i vatten. APL behöver dock en beställning för att starta en utredning om de kan tillverka dessa kapslar (tar 2-3 veckor), för mer info se nedan. Inväntar svar från sjukhusapotek om licensalternativ för oral lösning. Läkemedelsverket har idag meddelat att de skulle kunna bevilja licenser för ranitidin oral lösning för patienter med specifika behov, ex barn med onkologisk behandling.

Snabbaste alternativet nu är att använda injektionslösningen oralt.

För mer information om beställning till APL:

Beställning görs till lokalt apotek (där patienten ska hämta ut läkemedlet), dvs Recept skrivs. Uppgifter på receptet:
Famotidin
Dos: X mg
Kapsel
Ges via gastrostomi. Då förstår APL att de ska välja vattenlösligt fyllnadsmedel, tex laktos. Apoteket beställer läkemedlet från APL APL måste först göra en utredning (eftersom det är första gången), tar 2-3 veckor. Det gör de först när de har fått en beställning. OBS! det kan även sluta med att det inte går att tillverka. Bra om föräldrarna får info om att det tar tid och att det kanske inte alls går.

read more

Använd gärna namnet på den substans eller produkt du vill diskutera i ämnesraden!

Aprepitant
P

Det finns aprepitant produter som har styrka angivet som 125 + 80 mg och syftar då på en tablett med 125 mg och två tabletter med 80 mg. Dessa kan i dagsläget inte hanteras i rimlighetskontrollen.

Exempel: https://silonline.silinfo.se/#/product_details?tab=detailed_product_information&nplId=20170630000047&back_url=aHR0cHM6Ly9zaWxvbmxpbmUuc2lsaW5mby5zZS8jL3NlYXJjaD9xPTIwMTcwNjMwMDAwMDQ3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDM0IE9SIDIwMTcwNjMwMDAwMDIzIE9SIDIwMTcwNjI5MDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDQx

read more