Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Stesolid Novum 5 mg/mL injektionsvätska, emulsion - restnoterad
A

Uppdatering 181106:
Stesolid Novum injektionsvätska 5 mg/mL finns inte att tillgå från tillverkaren just nu. Produkten väntas vara åter v46.
SLL expertråd rekommenderar lorazepam inj 2 mg/mL (licens) som alternativ, för mer info se
https://www.janusinfo.se/nyheter/nyheter/2018/bristpadiazepamforinjektion.5.71a45c27166aa469a5fb765a.html

läs mer