Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Isocef
P

Här kommer länk till Läkemedelsverkets nyhet om förväntad långvarig brist med cefixim som alternativ. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/risk-for-kommande-brist-pa-ceftibuten

read more

Använd gärna namnet på den substans eller produkt du vill diskutera i ämnesraden!

Enheter och Internationella enheter
P

Läkemedel har sin registrerade styrkeangivelse angivelser i IE (internationella enheter).

Enligt SOSFS 2017:37 11 § "Vid dokumentation av en läkemedelsordination ska internationella enheter förkortas med E". Detta för att inte förväxla bokstaven I med siffran 1 vid ordination av ex 2IE. Så den inte riskeras att läsas som 21E. Detta är framförallt viktigt vid pappersordinationer.

ePeds rimlighetskontroll skickar gränsvärden i enheten E.

Rimlighetskontrollen har i olika system kodats till att gälla för IE eller E.

Melior varnar utifrån enheten E, rimlighetskontrollen fungerar för ordinationer som skrivs med, ex 100 E. TakeCare varnar utifrån enheter i IE., rimlighetskontrollen fungerar för ordinationer i mL där koncentrationen är angiven i IE/ml.

Hur det fungerar i ditt system via rimlighetskontrollen i ePed kan testas med Fragmin.

read more