Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Restsituation Kajos
P

Vid behov att ge Addex/Addens Kaliumklorid oralt: Tidigare på Karolinska drack alla nyfödda vid behov av peroralt Kalium koncentraten av de slattar som blev över från intravenös användning. Idag väljer vi att endast dricka färdigberedda orala lösningar som ett led till att öka respekten för de intravenösa produkterna och öka patientsäkerheten.

Dvs det finns klinisk erfarenhet av att ge de intravenösa produkterna oral men mindre bra patientsäkerhetsmässigt.

Är det små barn finns vissa rapporter som varnar för risk för NEC vid administrering av högosmolära lösningar, så om man ger dem är det bra att inte ge ensamt utan tillsammans med enteral föda.

read more

Använd gärna namnet på den substans eller produkt du vill diskutera i ämnesraden!

Aprepitant
P

Det finns aprepitant produter som har styrka angivet som 125 + 80 mg och syftar då på en tablett med 125 mg och två tabletter med 80 mg. Dessa kan i dagsläget inte hanteras i rimlighetskontrollen.

Exempel: https://silonline.silinfo.se/#/product_details?tab=detailed_product_information&nplId=20170630000047&back_url=aHR0cHM6Ly9zaWxvbmxpbmUuc2lsaW5mby5zZS8jL3NlYXJjaD9xPTIwMTcwNjMwMDAwMDQ3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDM0IE9SIDIwMTcwNjMwMDAwMDIzIE9SIDIwMTcwNjI5MDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDQx

read more