Diskussionsforum för de som är lokala administratörer i ePed

Restsituation: Prometazin (Lergigan)
A

Prometazin (Lergigan Mite) tabletter 5 mg och oral lösning 1 mg/mL
Status: Tabletterna finns tillgänglig i 100-förpackning. Oral lösning beräknas vara tillbaka 2020-12-02
Ersättningsalternativ: Licensalternativ för oral lösning finns att söka för den som har behov. Hör av er om ni har några frågor.

read more

Använd gärna namnet på den substans eller produkt du vill diskutera i ämnesraden!

Aprepitant
P

Det finns aprepitant produter som har styrka angivet som 125 + 80 mg och syftar då på en tablett med 125 mg och två tabletter med 80 mg. Dessa kan i dagsläget inte hanteras i rimlighetskontrollen.

Exempel: https://silonline.silinfo.se/#/product_details?tab=detailed_product_information&nplId=20170630000047&back_url=aHR0cHM6Ly9zaWxvbmxpbmUuc2lsaW5mby5zZS8jL3NlYXJjaD9xPTIwMTcwNjMwMDAwMDQ3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDM0IE9SIDIwMTcwNjMwMDAwMDIzIE9SIDIwMTcwNjI5MDAwMDI3IE9SIDIwMDMxMTExMDAwMDQx

read more