Addex-Magnesium restar. Initialt rekommenderades extemporeberett Magnesiumsulfat 0,5 mmol/mL.
Pga stort tillverkningstryck på APL (upphandlat för SLL) har APL svårt att täcka behovet.

Licensalternativ har därför nyligen tagits fram; Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 mL (1 mmol/mL).

För mer info följ länken:
http://www.janusinfo.se/Nyheter/Nyhetslista/2017/Magnesiumsulfat-for-infusion-finns-inte-tillgangligt/