Den 6 mars 2017 träffade Barnläkemedelsgruppen läkemedelsföretaget Meda. Syftet med mötet var bl a att diskutera antibiotika lämpliga för barn som nyligen försvunnit från den svenska marknaden (formuleringar, ej förmånsberättigande mm). Barnläkemedelsgruppen har även varit i kontakt med andra läkemedelsföretag ang ersättningsalternativ till Cedax.

Vänligen se minnesanteckningarna nedan.

Minnesanteckningar från möte med Meda 6/3 2017
Diskussion kring antibiotika för barn mellan Barnläkemedelsgruppen och Meda

Antibiotika inom/utanför förmånen
Heracillin och Kåvepenin (Meda) har tidigare tagits ur förmånen vilket sannolikt påverkar förskrivningsmönstret. Läkemedel inom förmånen för barn under 18 år är idag gratis. Pågående diskussion med TLV kring Medas produkter och deras förmånsstatus.
Avregistrerade barnformuleringar för antibiotika
Barnformuleringar har den senaste tiden försvunnit från den svenska marknaden. För Medas produkter gäller det tablett Kåvepenin 125 mg (sommaren 2016) och Spektramox 250 mg/125 mg (feb 2017).
Meda kommer troligtvis inte kunna ta tillbaka tablett Kåvepenin 125 mg till sortimentet.
Efter diskussion med barnläkemedelsgruppen ska de se över möjligheten att ta tillbaka tabletten 250 mg/125 mg på svenska marknaden.
Meda vill erbjuda en bred antibiotika-produktportfölj på svenska marknaden och kunna tillgodose det svenska behovet av olika antibiotikapreparat. Meda är därför tacksamma för fortsatt diskussion och återkoppling från vården. Barnläkemedelsgruppen önskar information om framtida begränsningar/rester kring företagets produkter. Vill företaget diskutera något inför ev avregistreringar/rester finns Barnläkemedelsgruppen tillgängliga som referensgrupp.
Cedax avregistrerat.
Meda arbetar med denna fråga. I dagsläget kan de ta in ceftibuten från japan men inget beslut än om att den kan registreras på den svenska marknaden. Svensk Barnnefrologisk Förening rekommenderar i dagsläget substansen cefixim som alternativ när ceftibuten (Cedax alt licenspreparat Isosef) inte finns tillgängligt. Barnläkemedelsgruppen önskar att Meda redan nu påbörjar registrering av denna substans på den svenska marknaden. Barnläkemedelsgruppen har kontaktat Anthrop Pharma, Meda, Teva, Sanofi och STADA som idag har registrerade antibiotikapreparat i Sverige. Endast Meda har svarat att de undersöker möjligheten. Meda kommer ha en fortsatt dialog kring detta med barnläkemedelsgruppen.
Övrigt
Meda har nyligen blivit uppköpta av Mylan. Planen är att Meda ska fortsätta arbeta på samma vis som idag enligt nuvarande sverigechefs önskan.