Alternaiv:
Glucose 50% w/v Concentrate for solution for infusion. ack: 500 ml
MAH: Baxter Healthcare Ltd., UK

Se även kommentar/orsak till resterna från Fresenius Kabi
http://svenskfarmaci.se/lakemedel/lang-rad-restnoteringar-utmaning-for-sjukvarden/