Klonazepam (Iktorivil) 2,5 mg/ml orala droppar och 1 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska avregistreras i Sverige.

Expertråd inom SLL har diskuterad detta och information finns på Janusinfo: http://www.janusinfo.se/Nyheter/Nyhetslista/2018/Klonazepam-orala-droppar-och-injektion-avregistreras/