2 mL ampullen Furix kommer avregistreras.
Furosemid Accord 2 mL ampull finns tillgänglig. Byte ok enligt barnläkemedelsgruppen/Centrala ePedredaktionen.