Ska finnas på lager under slutet av januari eller under februari månad via APL.
Vid akut behov kan APL tillverka Ubidekarenon i andra oljor (raps eller sesam) som extempore.