Ovisst när produkten är tillbaka. Produkten frisläpptes vecka 11 2019 från lager i Holland.
Alternativ: Furosemid Accord ampull 4 mL finns tillgänglig (upphandlad i region Stockholm)

Uppdatering 190823: Återigen rest. Beräknas vara tillbaka början av oktober 2019