Toradol och Lixidol innehåller 30 mg/ml av ketorolaktrometamol.
https://silonline.silinfo.se/#/search?q=toradol

Tidigare har det för vissa produkter varit fel registrerat som ketorlak 30 mg/ml i substansregistret.
Detta är nu sedan 27/3 2019 korrigerat