Addex Magnesium har registrerat substansinnehåll som "magnesiumsulfatheptahydrat 246 milligram" men doseras utifrån styrkan på produkten "1 mmol magensium/ml".. Vi vill föra en diskussion med myndigheter och företag hur styrkan kan relateras till ingående substans. Förslag är ex att för Addex Magnesium även ange "magensium 1 mmol" som substans och mängd i innehållsförteckningen. Tills vi vet hur detta kan hanteras har vi valt att inte lägga in gränsvärden för magnesium i rimlighetskontrollen.

https://silonline.silinfo.se/#/product_details?tab=detailed_product_information&nplId=19660112000039&back_url=aHR0cHM6Ly9zaWxvbmxpbmUuc2lsaW5mby5zZS8jL3NlYXJjaD9xPW1tb2w=