Det har varit flera rapporter om nationell restsituation för intravenöst vankomycin.
Inga indikationer finns på internationell brist.

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/sjukhusapoteket-vgr/nyheter-sortimentsradet-lakemedel/2019-05-31-information-om-vancomycin/
https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2019/bristpaintravenostvankomycin.5.afae46e16af95de60e53340.html

I Sverige finns Vancomycin via Orion och MIP registrerat.
Alternativa licenspreparat finns angivna i länkarna ovan.

I Stockholm är 2019-06-05 Vancomycin MIP på ingång till ApoEx.
Barnsjukhuset bedöms klara närmaste veckan med befintliga lager.
Sjukhusgemensam licens är sökt, för att användas vid behov.

Uppdateringar sker via denna diskussionstråd.