Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), en förorening och sannolikt ett cancerframkallande ämne.

Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det finns andra alternativ. Ranitidin bör endast användas i undantagsfall och då som korttidsbehandling. Ersättningsalternativ:

 • Ranitidin injektionslösning finns fortfarande tillgänglig. Produkten kan ges oralt men bör späds innan administrering. Då detta läkemedel förvaras i glasampull är det ett mindre lämpligt alternativ för receptförskrivning.
 • APL har meddelat att de troligtvis kan tillverka famotidin-kapslar med valfri styrka (från preparatet Pepcid). Kapslarna kan öppnas och innehållet i kapslarna kan slammas upp i vatten. APL behöver dock en beställning för att starta en utredning om de kan tillverka dessa kapslar (tar 2-3 veckor), för mer info se nedan.
 • Inväntar svar från sjukhusapotek om licensalternativ för oral lösning. Läkemedelsverket har idag meddelat att de skulle kunna bevilja licenser för ranitidin oral lösning för patienter med specifika behov, ex barn med onkologisk behandling.

Snabbaste alternativet nu är att använda injektionslösningen oralt.

För mer information om beställning till APL:

 1. Beställning görs till lokalt apotek (där patienten ska hämta ut läkemedlet), dvs Recept skrivs.
 2. Uppgifter på receptet:
  Famotidin
  Dos: X mg
  Kapsel
  Ges via gastrostomi. Då förstår APL att de ska välja vattenlösligt fyllnadsmedel, tex laktos.
 3. Apoteket beställer läkemedlet från APL
 4. APL måste först göra en utredning (eftersom det är första gången), tar 2-3 veckor. Det gör de först när de har fått en beställning. OBS! det kan även sluta med att det inte går att tillverka.
 5. Bra om föräldrarna får info om att det tar tid och att det kanske inte alls går.