Licensläkemedlet Ritmodan (disopyramid) 100 mg kapsel från Italien är restnoterat, ovisst när produkten beräknas vara tillbaka. APL omformulerar detta preparat när de tillverkar oral lösning. APL inväntar beställning av Ritmodan från Frankrike som förhoppningsvis levereras nästa vecka.

Alternativa lösningar:

  • ApoEx kan få tag i licensalternativ Rythmodan 100 mg 84 st Kapslar (vnr 864199), ledtiden är ca 3-4 arbetsdagar. Leverantören beräknar få leverans av vnr 864199 i slutet av vecka 47.
  • Durbis Retard 250 mg går att dela. För patienter med dygnsdos på 250 mg kan detta alternativ övervägas (dvs 125 mg x 2).
  • APL har nyligen meddelat att de kan tillverka oral suspension utifrån Durbis Retard, OBS! I samband med omformuleringen försvinner depoteffekten vilket förskrivaren måste ta ställning till hur detta ska dosjusteras, Vid receptförskrivning ska förskrivaren specificera: "oral lösning utifrån Durbis retard (disopyramidfosfat".

191126:
APL meddelar att de fått in ny licenspreparat som ersätter den föregående Rythmodan, som användes i orala lösningar. De har därmed börjat tillverka oral lösning igen. Det enda skillnad på de är att den nya licens preparatet (Rythmodan Sanofi) innehåller laktos. APL har god tillgång på detta nya licenspreparat.

.