Noxafil oral lösning beräknas vara tillbaka 2020-01-16
Noxafil tablett beräknas vara tillbaka 2019-12-20.

Hur har ni andra hanterat detta?
Hittills har vi klarat oss på vårt lager. Inväntar återkoppling från barnonkologen hur detta hanterats på avdelning.