Femasekvens (noretisteron och 2 mg estradiol) är restnoterade då företaget byter leverantör av substans.

Alternativ (som också har problem med leverans, troligtvis av samma anledning).

  • Divina Plus (medroxyprogesteron och 2 mg estradiol)
  • Novofem (noretisteron och estradiol 1 mg) + Femanest (1 mg estradiol)

Till barn används dessa bla vid Tuners syndrom.

Se även: https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2019/bristpakombinationspreparatmednoretisteronochestradiol.5.447c02bc16a7743570a3005.html