Avregistrerades 19/2 2020. Detta pga att produkten visat sig innehålla ett hjälpämne (klorbutanol) med toxiska egenskaper. Produkten fanns tillgänglig att beställa tom 19/2 2020.
Information från läkemedelsverket: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/Nyheter-2020/Lakemedelsverket-har-beslutat-att-avsla-ansokan-om-fornyat----godkannande-for-Tiacur-25-mgml-och-50-mgml-injektionsvatska-/

Ersättningsalternativ: Olika licensalternativ finns tillgängligt. För mer information: https://www.janusinfo.se/nyheter/nyheter/2020/alternativvidtiaminbrist
Astrid Lindgrens barnsjukhus ansökte initialt om licens för Vitamin B1-ratiopharm vnr 900075 (innehåller INTE klorbutanol). Därefter kom fler alternativ, och nu diskuteras att ev skicka in licensmotivering för annat licensalternativ. Återkommer i denna fråga.