Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL och Atropin Mylan 0,5 mg/mL, 20mL är tillfälligt restnoterade. Atropin Unimedic beräknas vara tillbaka hösten 2020. Atropin Mylan beräknas vara tillbaka 2020-03-01
Företaget Unimedic meddelade i jan 2020 att de skulle avregistrera sin produkt Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL. Efter diskussion med centrala ePed-redakionen och ev påtryckningar från annat håll i landet har företaget nu beslutat att produkten inte ska avregistreras. Dock blir produkten först tillgänglig hösten 2020.

Ersättningsalternativ: Atropin Mylan 0,5 mg/mL lösning i cylinderampull, 1 mL