Information från företaget 200306:
Permanent upphörande av tillhandahållande av samtliga förpackningar av Fenemal Meda, Injektionsvätska, lösning 200mg/ml, vnr 131367
Under 2015 fick Mylan AB ändrade krav på tillverkningsförhållanden från Läkemedelsverket, vilka vi tyvärr inte har kunnat implementera på ett tillfredställande sätt. Till följd av detta kommer Mylan AB att sluta tillhandahålla samtliga förpackningar av Fenemal Meda, injektionsvätska, vnr 131367. Med rådande efterfråga och nuvarande lager beräknar vi att det kommer att finnas tillgängligt fram till april 2021.

Alternativ behandling: APL har en liknande injektionsvätska, Fenobarbital APL, injektionsvätska, lösning 20mg/ml.

Vid frågor, kontakta medicinsk information Mylan (Meda) tel: 08-630 19 00.