Status: Tillfälligt restad, beräknas vara tillbaka v15 2020
Ersättningsalternativ: Företaget har tidigare fått beviljad dispens för finländsk frp. Denna frp finns inte längre i lager hos ApoEx.
I första hand rekommenderas att Addex-kalium lånas från annan avdelning alternativt överväg behandling med Addens-kaliumklorid 2 mmol/mL.
Licensläkemedel Kalium-L-Malat 17,21% Inf 5x20 ml finns tillgänglig. Pga annorlunda salt och styrka inväntas återkoppling från barnanestesiolog innan detta läkemedel rekommenderas av barn.