Pyridoxin Meda tablett 40 mg (vnr 128496)
Företaget kommer sluta tillhandahålla denna produkt (pga underleverantör som stänger sin produktionsanläggning). Företaget beräknar att deras nuvarande lager av denna produkt kommer räcka till december 2021.
Ersättningsalternativ: Pyridoxin APL orala vätska 10 resp 50 mg/mL, Pyridoxin APL injektionslösning 150 mg/mL (används även oralt) samt extemporekapslar i olika styrkor bl.a 40 mg.
För mer info: https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2020/pyridoxintablettforsvinner