Status: Brist på desmopressin nässpray, bristsituationen beräknas pågå minst ett år
Ersättningsalternativ: Se information på Janusinfo vnr 044768 Minirin nässpray 0,025 mg/mL finns tillgänglig. Även tabletter finns tillgängligt i de fall den beredningsformen är aktuell.