Prometazin (Lergigan Mite) tabletter 5 mg och oral lösning 1 mg/mL
Status: Tabletterna finns tillgänglig i 100-förpackning. Oral lösning beräknas vara tillbaka 2020-12-02
Ersättningsalternativ: Licensalternativ för oral lösning finns att söka för den som har behov. Hör av er om ni har några frågor.