250 mg är registrerad styrkeangivelse för de produkter som finns på marknaden men innehåller 5 ml om 50 mg/ml. Produkten borde vara registrerad som dess koncentration 50 mg/ml för att underlätta dosering i barnpopulationen. Troligtvis saknas produktens koncentration då den initialt inte hade barnindikation. Nu när det finns barnindikation och dosering angivet i ug/kg i SPC borde det ställas krav på att koncentrationen inkluderas.