Läkemedel har sin registrerade styrkeangivelse angivelser i IE (internationella enheter).

Enligt SOSFS 2017:37 11 § "Vid dokumentation av en läkemedelsordination ska internationella enheter förkortas med E". Detta för att inte förväxla bokstaven I med siffran 1 vid ordination av ex 2IE. Så den inte riskeras att läsas som 21E. Detta är framförallt viktigt vid pappersordinationer.

ePeds rimlighetskontroll skickar gränsvärden i enheten E.

Rimlighetskontrollen har i olika system kodats till att gälla för IE eller E.

  • Melior varnar utifrån enheten E, rimlighetskontrollen fungerar för ordinationer som skrivs med, ex 100 E.
  • TakeCare varnar utifrån enheter i IE., rimlighetskontrollen fungerar för ordinationer i mL där koncentrationen är angiven i IE/ml.

Hur det fungerar i ditt system via rimlighetskontrollen i ePed kan testas med Fragmin.