Save
Saving
 • A
  anha

  Uppdatering 200124
  I region Skåne gäller licens på cimetidin. De vill undvika ranitidin.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Uppdatering 200109
  Zatnac (ranitidin) injektionsvätska 25 mg/mL är nu åter tillgänglig för beställning (denna produkt blev tillfälligt restnoterad i samband med att de per orala beredningarna drogs in).

  Ranitidin injektionslösning kan ges oralt men bör späds innan administrering. På ePed instruktion för Ranitidin oral lösning 15 mg/mL finns spädning från injektionslösning (ePed ID4613)..
  Injektionslösningen är mindre lämplig för behandling i hemmet då läkemedlet förvaras i glasampuller.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Noxafil oral lösning beräknas vara tillbaka 2020-01-16
  Noxafil tablett beräknas vara tillbaka 2019-12-20.

  Hur har ni andra hanterat detta?
  Hittills har vi klarat oss på vårt lager. Inväntar återkoppling från barnonkologen hur detta hanterats på avdelning.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Licensläkemedlet Ritmodan (disopyramid) 100 mg kapsel från Italien är restnoterat, ovisst när produkten beräknas vara tillbaka. APL omformulerar detta preparat när de tillverkar oral lösning. APL inväntar beställning av Ritmodan från Frankrike som förhoppningsvis levereras nästa vecka.

  Alternativa lösningar:

  • ApoEx kan få tag i licensalternativ Rythmodan 100 mg 84 st Kapslar (vnr 864199), ledtiden är ca 3-4 arbetsdagar. Leverantören beräknar få leverans av vnr 864199 i slutet av vecka 47.
  • Durbis Retard 250 mg går att dela. För patienter med dygnsdos på 250 mg kan detta alternativ övervägas (dvs 125 mg x 2).
  • APL har nyligen meddelat att de kan tillverka oral suspension utifrån Durbis Retard, OBS! I samband med omformuleringen försvinner depoteffekten vilket förskrivaren måste ta ställning till hur detta ska dosjusteras, Vid receptförskrivning ska förskrivaren specificera: "oral lösning utifrån Durbis retard (disopyramidfosfat".

  191126:
  APL meddelar att de fått in ny licenspreparat som ersätter den föregående Rythmodan, som användes i orala lösningar. De har därmed börjat tillverka oral lösning igen. Det enda skillnad på de är att den nya licens preparatet (Rythmodan Sanofi) innehåller laktos. APL har god tillgång på detta nya licenspreparat.

  .

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Uppdatering 191015:

  • APL har meddelat att de INTE kommer kunna tillverka extemporekapslar av substansen famotidin.
  • ApoEx har tyvärr inte hittat licensalternativ för ranitidin oral lösning.
   Däremot finns licensalternativ för tabletter innehållande cimetidin.
  • Ranitidin injektionslösning har precis blivit restnoterad. Oviss leveranstid.

  De alternativ som finns är licens för cimetidin tabletter, antacida eller protonpumpshämmare.

  Till vår kännedom används ranitidin inom barnonkologin och i sällsynta fall inom barngastrologin.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), en förorening och sannolikt ett cancerframkallande ämne.

  Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det finns andra alternativ. Ranitidin bör endast användas i undantagsfall och då som korttidsbehandling. Ersättningsalternativ:

  • Ranitidin injektionslösning finns fortfarande tillgänglig. Produkten kan ges oralt men bör späds innan administrering. Då detta läkemedel förvaras i glasampull är det ett mindre lämpligt alternativ för receptförskrivning.
  • APL har meddelat att de troligtvis kan tillverka famotidin-kapslar med valfri styrka (från preparatet Pepcid). Kapslarna kan öppnas och innehållet i kapslarna kan slammas upp i vatten. APL behöver dock en beställning för att starta en utredning om de kan tillverka dessa kapslar (tar 2-3 veckor), för mer info se nedan.
  • Inväntar svar från sjukhusapotek om licensalternativ för oral lösning. Läkemedelsverket har idag meddelat att de skulle kunna bevilja licenser för ranitidin oral lösning för patienter med specifika behov, ex barn med onkologisk behandling.

  Snabbaste alternativet nu är att använda injektionslösningen oralt.

  För mer information om beställning till APL:

  1. Beställning görs till lokalt apotek (där patienten ska hämta ut läkemedlet), dvs Recept skrivs.
  2. Uppgifter på receptet:
   Famotidin
   Dos: X mg
   Kapsel
   Ges via gastrostomi. Då förstår APL att de ska välja vattenlösligt fyllnadsmedel, tex laktos.
  3. Apoteket beställer läkemedlet från APL
  4. APL måste först göra en utredning (eftersom det är första gången), tar 2-3 veckor. Det gör de först när de har fått en beställning. OBS! det kan även sluta med att det inte går att tillverka.
  5. Bra om föräldrarna får info om att det tar tid och att det kanske inte alls går.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Status: beräknas tillbaka 20 september
  Ersättningsalternativ:

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Ventoline 5 mg/mL (vnr 059378) är restnoterat tom 2019-10-21.

  Ersättningsalternativ:

  • Vid användning av Ailos: Använd Airomir 1 och 2 mg/mL (endosbehållare á 2,5 mL) utan att späda med NacL 9 mg/mL.

  • Vid användning av Maxim: Använd Ventolin 2 mg/mL och inhalera en längre tid, under 2,5 min för barn under 30 kg (tätslutande mask eller munstycke). För barn över 30 kg behövs läkemedlet inhaleras 5 min. För barn som flödar behövs dessa tider dubbleras.

  • Licens:
   vnr 828458 Sultanol Sol F Neb F IN 5 mg/ml 5x20 ml, 3 dagars ledtid.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more