Save
Saving
 • A
  anha

  Prometazin (Lergigan Mite) tabletter 5 mg och oral lösning 1 mg/mL
  Status: Tabletterna finns tillgänglig i 100-förpackning. Oral lösning beräknas vara tillbaka 2020-12-02
  Ersättningsalternativ: Licensalternativ för oral lösning finns att söka för den som har behov. Hör av er om ni har några frågor.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Status: Tillfällig rest Oxytryptan (5-hydroxytryptofan) kapslar, ovisst när produkten beräknas vara tillbaka
  Ersättningsalternativ: Licensalternativ TRIPT-OH 25 mg granulat för oral lösning finns tillgängligt som alternativ.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Status: Brist på desmopressin nässpray, bristsituationen beräknas pågå minst ett år
  Ersättningsalternativ: Se information på Janusinfo vnr 044768 Minirin nässpray 0,025 mg/mL finns tillgänglig. Även tabletter finns tillgängligt i de fall den beredningsformen är aktuell.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Stimetil 12,5 mg/mL
  Status: Tillfälligt restnoterad produkt. Ovisst när produkten beräknas vara tillbaka
  Ersättningsalternativ: I juli erbjöds licensalternativ från England (Stemetil 12,5 inj.vätska 10x1 ml, Sanofi UK, Ledtid: 5-7 arbetsdagar), dock är det osäkert om denna produkt fortfarande är tillgänglig. ApoEx utreder detta för KS/ALB och vi återkommer med mer information om ersättningsalternativ.

  Uppdatering 200910:

  • Barnonkologen ALB använder Phenergan (prometazin) IV som ersättningsalternativ under pågående rest. Uppsala använder sedan tidigare detta läkemedel.
  • Smärtteamet på ALB Solna kommer ordinera Droperidol (Dridol) IV vid postoperativt illamående:
   Läkemedelsinstruktioner i ePed finns för dessa preparat.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Sildenafil (Revatio) inj 0,8 mg/mL
  Status: Restnoterad, beräknas vara tillbaka i oktober 2020.
  Ersättningsalternativ: Beviljad temaövergripande licens finns för produkt från Schweiz vnr A13592 OBS! Styrkan anges på annat vis (10mg/12,5mL = 0,8 mg/mL). Sildenafil tabletter och oral lösning finns tillgängligt.
  italicised text

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Fenemal Recip tabletter 15, 50 och 100 mg
  Företaget kommer sluta tillhandahålla samtliga tabletter av Fenemal (Fenobarbital, Vnr 131383, 196378, 131417, 131441 ) på den svenska marknaden. Nuvarande lager beräknas räcka några månader framöver (50 och 100 mg kommer prell räcka till Q2 och Q3 2021).
  Ersättningsalternativ: Fenobarbital APL, oral lösning 5 mg/ml (vnr 345181, lagervara). Den tillverkas utifrån råvara och inte utifrån Fenemal tabletter.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Heparin APL injektionsvätska 5 E/mL, 10mL (347948)
  Status: Tillfälligt restnoterad, beräknas vara tillbaka i början på oktober 2020
  Ersättningsalternativ: Späd från Heparin APL 100 E/mL. Alternativt finns även Heparin APL 5 E/mL, 100mL utan konserveringsmedel tillgänglig vnr A12234 (mycket dyrare).

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Pyridoxin Meda tablett 40 mg (vnr 128496)
  Företaget kommer sluta tillhandahålla denna produkt (pga underleverantör som stänger sin produktionsanläggning). Företaget beräknar att deras nuvarande lager av denna produkt kommer räcka till december 2021.
  Ersättningsalternativ: Pyridoxin APL orala vätska 10 resp 50 mg/mL, Pyridoxin APL injektionslösning 150 mg/mL (används även oralt) samt extemporekapslar i olika styrkor bl.a 40 mg.
  För mer info: https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2020/pyridoxintablettforsvinner

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • A
  anha

  Status: Tillfälligt restad, beräknas vara tillbaka v15 2020
  Ersättningsalternativ: Företaget har tidigare fått beviljad dispens för finländsk frp. Denna frp finns inte längre i lager hos ApoEx.
  I första hand rekommenderas att Addex-kalium lånas från annan avdelning alternativt överväg behandling med Addens-kaliumklorid 2 mmol/mL.
  Licensläkemedel Kalium-L-Malat 17,21% Inf 5x20 ml finns tillgänglig. Pga annorlunda salt och styrka inväntas återkoppling från barnanestesiolog innan detta läkemedel rekommenderas av barn.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more