Save
Saving
 • P
  Per

  Läkemedel har sin registrerade styrkeangivelse angivelser i IE (internationella enheter).

  Enligt SOSFS 2017:37 11 § "Vid dokumentation av en läkemedelsordination ska internationella enheter förkortas med E". Detta för att inte förväxla bokstaven I med siffran 1 vid ordination av ex 2IE. Så den inte riskeras att läsas som 21E. Detta är framförallt viktigt vid pappersordinationer.

  ePeds rimlighetskontroll skickar gränsvärden i enheten E.

  Rimlighetskontrollen har i olika system kodats till att gälla för IE eller E.

  • Melior varnar utifrån enheten E, rimlighetskontrollen fungerar för ordinationer som skrivs med, ex 100 E.
  • TakeCare varnar utifrån enheter i IE., rimlighetskontrollen fungerar för ordinationer i mL där koncentrationen är angiven i IE/ml.

  Hur det fungerar i ditt system via rimlighetskontrollen i ePed kan testas med Fragmin.

  posted in Frågor och svar om rimlig dosering för olika läkemedel och substanser read more
 • P
  Per

  Här kommer länk till Läkemedelsverkets nyhet om förväntad långvarig brist med cefixim som alternativ. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/risk-for-kommande-brist-pa-ceftibuten

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • P
  Per

  Re: Alternativ till Cedax (Isocef alternativt Suprax)

  Isocef kommer sluta produceras. I Sverige finns gott om lager för tillfället. Sista batchen går dock ut 31/12 2021. Alternativ undersöks.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • P
  Per

  Idag finns flera licensleverantörer på den svenska marknaden där läkemedel saknas.
  Hur licensläkemedel ska hanteras i detalj, se läkemedelsverkets sida.

  Licensläkemedel ska motiveras till Läkemedelsverket som generell motivering för en enhet på sjukhuset för att få beställas via sjukhusapotek på rekvisition. För ordination i öppenvården krävs en patientspecifik/individuell licens för att beställas via öppenvårdapotek.

  Arbetsgång:

  1. Motiveringen skrivs av förskrivaren och skickas in till läkemedelsverket via det apotek som först tar emot licensen.
  2. Läkemedelsverket godkänner eller avslår ansökan.
  3. Apoteket beställer vid godkännande sedan läkemedlet från lämplig licensläkemedelsleverantör.
   Idag finns många aktörer på marknaden. Exempelvis (känner ni till andra kontakta eped@sll.se)

  ArtimusRx
  Unimedic
  CampusPharma
  – Vissa parallelimportörer

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • P
  Per

  Nezeril 0,1 mg/ml avregistrerades 2013-12-31, vad kan användas istället? Svar kommer från Astrid Lindgrens Barnläkemedelsgrupp.

  Svar från 2014-01-07
  Sammanfattning: Som ersättning till Nezeril rekommenderar vi fysiologisk koksaltlösning till barn under 2 år och vid behov kontakta sjukvården för att få tillgång till Rhinox 0,1 mg/ml som kan erhållas på licens på recept från Norge alternativt på rekvisition till sjukvårdsinrättningar. OBSERVERA att volymen för Rhinox endosbehållare är 0,3 ml medan Nezeril hade 0,1 ml. Detta betyder att dosen måste anges i antalet droppar, inte som hel förpackning. Vi rekommenderar inte att ge preparat som är avsedda för barn 1-2 år till yngre barn.
  Nezeril i den svagare styrkan 0,1 mg/mL kommer på företagets initiativ avregistreras 31 december 2013. Företaget hänvisar till 1) biverkningsrapporter gällande förkylningspreparat och 2) internationell praxis samt 3) önskan om att harmonisera sin produktportfölj.
  Nästäppa är ett vanligt tillstånd hos små barn. För amning krävs att barnet kan näs-andas. Om barnet har nästäppa är fysiologisk koksaltlösning lämpligt att ge innan amning.
  Förkylningsmediciner har i olika internationella rapporter lyfts fram som särskilt riskfyllda för små barn. Det är framförallt orala förkylningspreparat där oavsiktlig överdosering skett när man inte har haft kontroll på hur mycket läkemedel man gett. Dessutom saknas bra kliniska studier som visar på effekt och säkerhet. När det gäller näsdroppar till små barn är dock biverkningsrapporterna i Sverige få trots stor användning. En överanvändning av avsvällande näsdroppar kan dock misstänkas då fysiologisk koksaltlösning är ett fullgott alternativ i de flesta fallen. Vid svår nästäppa kan det finnas behov av avsvällande behandling.

  Befintliga produkter på den svenska marknaden för avsvällande behandling med godkända åldersintervall för barn är:

  Xylometazolin
  Nasoferm 0,5 mg/ml 1-10 år (konserveringsmedel)
  Otrivin 0,5 mg/ml 1-12 år (konserveringsmedelsfritt)
  Xylometazolin Apofri 0,5 mg/ml 1-10 år (konserveringsmedelsfritt)
  Zymelin 0,5 mg/ml 2-10 år (konserveringsmedelsfritt)

  Oximetazolin
  Nasin 0,25 mg/ml 2-10 år (konserveringsmedel)
  Nezeril 0,1 mg/ml 1 mån -2 år (endosbehållare konserveringsmedelsfritt) AVREGISTRERAS
  Nezeril 0,25 mg/ml 2-10 år (endosbehållare konserveringsmedelsfritt)

  Produkt möjlig att skriva på licens: Rhinox 0,1 mg/ml (oxymetazolin) 1 mån -2 år (endos alt spray, konserveringsmedelsfritt) - Receptfritt i Norg

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • P
  Per

  250 mg är registrerad styrkeangivelse för de produkter som finns på marknaden men innehåller 5 ml om 50 mg/ml. Produkten borde vara registrerad som dess koncentration 50 mg/ml för att underlätta dosering i barnpopulationen. Troligtvis saknas produktens koncentration då den initialt inte hade barnindikation. Nu när det finns barnindikation och dosering angivet i ug/kg i SPC borde det ställas krav på att koncentrationen inkluderas.

  posted in Frågor och svar om rimlig dosering för olika läkemedel och substanser read more
 • P
  Per

  Femasekvens (noretisteron och 2 mg estradiol) är restnoterade då företaget byter leverantör av substans.

  Alternativ (som också har problem med leverans, troligtvis av samma anledning).

  • Divina Plus (medroxyprogesteron och 2 mg estradiol)
  • Novofem (noretisteron och estradiol 1 mg) + Femanest (1 mg estradiol)

  Till barn används dessa bla vid Tuners syndrom.

  Se även: https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2019/bristpakombinationspreparatmednoretisteronochestradiol.5.447c02bc16a7743570a3005.html

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • P
  Per

  Vid behov att ge Addex/Addens Kaliumklorid oralt: Tidigare på Karolinska drack alla nyfödda vid behov av peroralt Kalium koncentraten av de slattar som blev över från intravenös användning. Idag väljer vi att endast dricka färdigberedda orala lösningar som ett led till att öka respekten för de intravenösa produkterna och öka patientsäkerheten.

  Dvs det finns klinisk erfarenhet av att ge de intravenösa produkterna oral men mindre bra patientsäkerhetsmässigt.

  Är det små barn finns vissa rapporter som varnar för risk för NEC vid administrering av högosmolära lösningar, så om man ger dem är det bra att inte ge ensamt utan tillsammans med enteral föda.

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more
 • P
  Per

  Konakion finns på licens som:
  •Konakion MM 10 mg/ml 1 ml
  •Konakion MM Pediatric 10 mg/ml 0,2 ml

  Se: https://www.medicines.org.uk/emc/product/9755/smpc

  posted in Allmän diskussion om läkemedelsanvändning för barn read more